Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με (*) απαιτείται να είναι συμπληρωμένα.

Nydri, Leykada, 31084 T: (+30) 26450-29216 / (+30) 26450-92628
info@palmyrahotel.gr