Φωτογραφίες

Ph01
Ph02
Ph03
Ph04
Ph05
Ph06
Ph07
Ph08
Rooms01
Rooms02
Rooms03
Rooms04
Rooms05
Rooms06
Rooms07
Rooms08
Rooms09
Pa01
Pa02
Pa03
Pa04
Pa05
Pa06
Pa07
Pa08
Pa09
Pa10
Sb01
Sb02
Sb03
Sb04
Sb05
Sb06
Sb07
Sb08
Sb09
Sb10
Sb11
Sb12
Sb13

Nydri, Leykada, 31084 T: (+30) 26450-29216 / (+30) 26450-92628
info@palmyrahotel.gr